top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนi-Admin

เพิ่มพลังการทำงานของบริษัท ด้วยเพย์โรลที่โปร่งใสเมื่อองค์กรมีรากฐานที่แข็งแรง ธุรกิจก็ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

หนึ่งในกำลังสำคัญของการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้องค์กร คือการมีระบบการทำบัญชีเงินเดือนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การประชาสัมพันธ์นโยบายและขั้นตอนการทำบัญชีเงินเดือนให้พนักงานได้รับรู้อย่างชัดเจนโดยทั่วกัน

รวมถึงแจกแจงวิธีการคิดคำนวณเงินเดือนอย่างถี่ถ้วน

ความโปร่งใสเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร แต่ยังมาพร้อมประโยชน์อีกมากมาย


สนับสนุนความเท่าเทียมในบริษัท


ยิ่งบริษัทเติบโตมากขึ้นเท่าไร ก็มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นตามมา นำมาซึ่งความหลากหลายในหมู่พนักงาน ทั้งอายุ เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง และอีกมากมาย

เมื่อมีความแตกต่างก็อาจมีข้อสงสัยถึงความเท่าเทียมของการจ้างงานเกิดขึ้นตามมาเป็นธรรมดา

การทำบัญชีเงินเดือนที่โปร่งใสและเปิดเผย

จะช่วยชี้ให้พนักงานของคุณได้เห็นว่าบริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเพย์โรลผ่านโปรแกรม ผ่านคนกลางอย่าง Outsource Payroll

บนมาตรฐานนโยบายเงินเดือนที่เป็นระบบจะช่วยแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนการทำงานเหล่านั้นเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม

ตรงตามความสามารถของพนักงานอย่างแน่นอน


ความไว้วางใจที่ได้จากพนักงาน


ความโปร่งใสนำมาซึ่งประโยชน์หลายๆ อย่าง ยิ่งเมื่อเป็นเรื่องการทำบัญชีเงินเดือนที่เป็นความลับ

เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต้องปกปิด อาจทำให้พนักงานเกิดความสงสัยเคลือบแคลงใจ

ว่าจำนวนเงินที่ตนเองได้รับเป็นไปอย่างยุติธรรม ตรงตามระเบียบแบบแผนหรือไม่

สิ่งนี้ยังเชื่อมโยงกับความไว้วางใจที่พนักงานมีต่อองค์กร

การทำบัญชีเงินเดือนที่โปร่งใสจะเข้ามาช่วยสร้างความไว้วางใจของพนักงานให้แข็งแรงและมั่นคง

ขอเพียงชี้แจงให้พนักงานได้เข้าใจถึงนโยบายการทำเพย์โรลที่ชัดเจน

ก็ช่วยสร้างความพึงพอใจและความรู้สึกได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร

ทำให้พนักงานตั้งใจโฟกัสกับการทำงานของตนเองมากขึ้น


ดึงดูดพนักงานมากความสามารถหน้าใหม่


เป็นที่รู้กันดี ทุกวันนี้อัตราการแข่งขันในตลาดพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทุกบริษัทต่างก็ตั้งเป้า มุ่งหาความสำเร็จ ถึงอย่างนั้นการจะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญมากมาย

หนึ่งในนั้นคือการมีพนักงานมากความสามารถ อย่างไรก็ตามกลุ่มคนเหล่านี้อาจมีจำนวนจำกัด หนึ่งในสิ่งที่บริษัทสามารถทำได้เพื่อจะดึงดูดกลุ่มคนเหล่านี้ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท คือการทำบัญชีเงินเดือนที่โปร่งใส จุดนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ค่าความสำคัญกับความเป็นกลางและเที่ยงธรรม ความสามารถของพวกเขาจะเป็นที่ยอมรับ ตามมาด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมกับทักษะและความสามารถที่พวกเขามี


ใครๆ ก็อยากอยู่นานๆ


การจะหาคนที่เข้าใจระบบการทำงานของบริษัทได้ ใช้เวลาไม่น้อย หากคุณเป็น HR อาจทราบถึงปัญหานี้ดีกว่าใคร ว่ากว่าจะหาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและตรงกับความต้องการของบริษัท ไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆ เมื่อหาได้แล้วยังต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้งาน ปรับตัวให้เข้ากับองค์กร และยังมีรายละเอียดส่วนต่างๆ ที่ต้องเรียนรู้อีกมากมาย จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องรักษาบุคคลเหล่านี้เอาไว้ เพื่อสร้างผลงานดีๆ และผลักดันให้บริษัทก้าวเดินไปข้างหน้า

รูปแบบการทำบัญชีเงินเดือนถือเป็นหนึ่งปัจจัยในการเลือกตัดสินใจของพนักงานว่าจะอยู่หรือจะไป การทำเพย์โรลอย่างโปร่งใสจะช่วยดึงให้พนักงานเหล่านั้นเลือกที่จะอยู่กับบริษัทของคุณต่อไป


เสริมพลังใจ ผลักดันประสิทธิภาพการทำงาน


มาตรฐานการทำเพย์โรลที่โปร่งใสไม่เพียงแต่บ่งบอกถึงคุณภาพของบริษัทเท่านั้น

แต่ยังช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงานของคุณทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

นั่นเพราะผลงานการทำงานของเขาจะได้รับการตอบแทนอย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างความรู้สึกถึงการมีคุณค่าต่อบริษัท ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้นตามมา

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page