top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนi-Admin

การเสริมสร้างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกระบวนการจ่ายเงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ


ในสรุป:


เอกสารวิชาการชุดนี้ คุณจะได้รู้จักถึงการบูรณาการระบบการทำเงินเดือน กับ Workday HCM ที่จะเสริมให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมีความสามารถ ปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนบริการตนเองของพนักงานได้อย่างเต็มที่ พวกเราสำรวจผลประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูลพนักงานแบบเชื่อมต่อเข้าด้วยกันระหว่าง Workday HCM และบริการของไอ-แอดมิน ซึ่งทำให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ปรับปรุงและความมั่นคงของข้อมูลและการจัดเก็บความลับที่ดีขึ้น เรายังแสดงตัวอย่างจริง เกี่ยวกับกรณีศึกษาของ integration ของเรากับ Workday HCM สำหรับบริษัทในประเทศไทย ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างที่แสดงผลที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน


1. บทนำ

ในสภาวะธุรกิจที่เร่งรีบในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ กำลังมองหาวิธีในการปรับปรุงการดำเนินงานและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการบริหารธุรกิจคือการรวมฟังก์ชันทรัพยากรบุคคล (HR) และระบบจ่ายเงินไว้ด้วยกันอย่างราบรื่น ในอดีต HR และการทำจ่ายเงินเดือนได้ถูกจัดการแยกต่างหากซึ่งนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ ความไม่เป็นไปตามความเป็นจริงของข้อมูลและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการดำเนินการที่ซ้ำซ้อน อย่างไรก็ตาม ด้วยการก้าวหน้าของเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงิน การรวมงานด้าน HR และการทำจ่ายเงินเดือนกลายเป็นหน้าที่ยุคใหม่ที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความพึงพอใจของพนักงาน


ในหมวดหมู่ของระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เหนือกว่า ระบบ Workday Human Capital Management (HCM) โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุม มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และความสามารถในการจัดการข้อมูลที่เข้มแข็ง โดยการบูรณาการ Workday HCM กับระบบการทำเงินเดือนที่เชื่อถือได้และราบรื่น องค์กรสามารถปลดล็อค benefits ที่ช่วยเสริมให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและกระบวนการจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


สิ่งในเอกสารวิชาการชุดนี้จะสำรวจถึงข้อดีและผลลัพธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้จากการรวมระบบการจ่ายเงินกับ Workday HCM โดยเน้นความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูลพนักงานที่เชื่อมต่อกัน ความสามารถในการสร้างสรรค์ในการจ่ายเงินและการวิเคราะห์ และการเพิ่มความมั่นคงและความลับของข้อมูล


โดยการรวมกันของ Workday HCM และระบบการทำเงินเดือนที่เข้ากันได้ องค์กรสามารถบรรจุการจัดการทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินในทางซึ่งปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทั้งหมดให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร มีประสิทธิผลที่ดีขึ้นทั้งในกระบวนการการทำงานและประสิทธิภาพของพนักงาน


ในส่วนถัดไป เราจะศึกษาแต่ละพื้นที่เหล่านี้โดยละเอียดมากขึ้น โดยให้ข้อมูลเบื้องต้น แนวทางที่ดีที่สุด และตัวอย่างจริงๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ จากการรวมกันระหว่าง Workday HCM และระบบการจ่ายเงินอย่างราบรื่น


ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page