top of page
Workday whitepaper.png

การเสริมสร้างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกระบวนการจ่ายเงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ:
การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Workday HCM ด้วยการบูรณาการระบบการประมวลผลเงินเดือนที่ไม่มีขั้นตอนซ้ำซ้อน

การเสริมสร้างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกระบวนการจ่ายเงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ: การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Workday HCM ด้วยการบูรณาการระบบการประมวลผลเงินเดือนที่ไม่มีขั้นตอนซ้ำซ้อน

ในสรุป:

เอกสารวิชาการชุดนี้ คุณจะได้รู้จักถึงการบูรณาการระบบการทำเงินเดือน กับ Workday HCM  ที่จะเสริมให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลมีความสามารถ ปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนบริการตนเองของพนักงานได้อย่างเต็มที่ พวกเราสำรวจผลประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูลพนักงานแบบเชื่อมต่อเข้าด้วยกันระหว่าง Workday HCM และบริการของไอ-แอดมิน ซึ่งทำให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ปรับปรุงและความมั่นคงของข้อมูลและการจัดเก็บความลับที่ดีขึ้น เรายังแสดงตัวอย่างจริง เกี่ยวกับกรณีศึกษาของ integration ของเรากับ Workday HCM สำหรับบริษัทในประเทศไทย ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างที่แสดงผลที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

เพียงกรอกแบบฟอร์มและดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์นี้

สถานที่ที่สนใจ
bottom of page