top of page
1.-Banner.png

ร่วมงานกับเรา เราเพิ่มคุณค่าในการบูรณาการ, นวัตกรรม และสังคม

ร่วมงานกับเรา

เราเป็นบริษัทสมัยใหม่ที่มีความคล่องตัวสูง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาเสมอ

โดยลักษณะของการทำงานแบบเราเป็นการทำงานในรูปแบบการติดต่อประสานงานของพนักงานที่นั่งทำงานอยู่ในหลายๆ ประเทศโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่และมีคุณค่า

เราตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งจากการทำงานและการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตามที่ต้องการเพื่อการเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทและตัวพนักงานเอง ร่วมงานกับเราสิหากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา
 

ยื่นใบสมัครงานได้ที่  jobs@i-admin.com

bottom of page