top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนi-Admin

เชื่อมสัมพันธ์ในองค์กรด้วยกลยุทธ์การทำบัญชีเงินเดือน


ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่


สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการพาบริษัทไปสู่ปลายทางความสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้ คือกระบวนการเดินทางระหว่างนั้น วัฒนธรรมองค์กรจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

แต่ละบริษัทย่อมมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

สิ่งนี้คือความเชื่อและวิถีปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรต่างก็ทราบและยึดถือโดยทั่วกัน ทั้งยังส่งผลต่อรูปแบบของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการทำงาน วิธีการที่ใช้ในการสื่อสาร วิธีการประสานงานภายในแต่ละทีม

รวมไปถึงประสบการณ์ที่พนักงานได้รับ

จึงอาจกล่าวได้ว่าหากบริษัทมีวัฒนธรรมที่ดีก็จะช่วยสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดการร่วมมือ สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงานอีกด้วย

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่สามารถช่วยผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเป็นมิตรกับพนักงาน

คือการใช้การทำเพย์โรลเข้ามาช่วย


การทำบัญชีเงินเดือนสำคัญต่อวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร?


ถึงแม้ว่าจะมีธุรกิจอยู่มากมายหลายประเภทหลายรูปแบบ

และแต่ละวงการก็ต้องการพนักงานที่มีทักษะความสามารถแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในทุกอุตสาหกรรม คือพนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนจากงานที่ทำ

เพราะฉะนั้นแล้วเงินเดือนจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินของพนักงาน

ทั้งยังส่งผลต่อการให้คุณค่าต่อภาพลักษณ์บริษัทของพนักงานอีกด้วย

การทำบัญชีเงินเดือนที่แม่นยำและโปร่งใสสื่อให้เห็นถึงความยุติธรรม

การเคารพในสิทธิพนักงานและความเป็นอยู่ของพนักงาน หากขาดคุณสมบัติเหล่านี้ไป

อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในหมู่พนักงาน ทั้งความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจ รวมไปถึงชื่อเสียงในระยะยาว


เพย์โรลที่โปร่งใส สร้างความเชื่อใจได้มากกว่า


ความโปร่งใสคือหัวใจของสร้างความเชื่อมั่นในองค์กร

และสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงระหว่างบริษัทกับพนักงานทุกคนเอาไว้ด้วยกันนั่นก็คือเงินเดือน

เพราะฉะนั้นแล้วจึงสำคัญอย่างยิ่งที่การทำบัญชีเงินเดือนจะต้องโปร่งใส

ควรมีการสื่อสารถึงนโยบายและขั้นตอนการทำบัญชีเงินเดือน รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน

แจ้งให้พนักงานทราบถึงวิธีการคิดคำนวณเงินเดือนก่อนจะเป็นตัวเลขสุดท้ายอย่างเป็นขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมา ส่วนที่หักออก หรือสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับเพิ่มเติม ทั้งหมดเพื่อสื่อให้เห็นถึงความโปร่งใส

และลดโอกาสในการเกิดข้อสงสัยในเรื่องความเป็นธรรม


สร้างความไว้ใจ ด้วยความร่วมมือ


ความไว้ใจ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ความไว้ใจเป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้

แต่ที่ท้าทายไปกว่านั้นคือการรักษาให้คงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย

การทำบัญชีเงินเดือนไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่แจ้งตัวเลขรายได้ของพนักงานแต่ละคนในแต่ละเดือนเท่านั้น

แต่ยังสามารถเข้ามามีบทบาทในการสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรได้อีกด้วย

โดยบริษัทอาจให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีเงินเดือน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการหรือค่าตอบแทนส่วนต่างๆ เช่น อาจสอบถามถึงแนวโน้มสวัสดิการแบบที่อยากให้มี

และอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยสร้างความไว้ใจและเชื่อมั่นในหมู่พนักงานได้เป็นอย่างมาก

คือการทำจ่ายอย่างถูกต้องและตรงต่อเวลา ชี้ให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญต่อสุขภาวะและความพึงพอใจของพนักงาน


ความโปร่งใสของการทำบัญชีเงินเดือนไม่เพียงแต่สร้างมาตรฐานการทำงานชั้นยอด ความน่าเชื่อถือ ความไว้ใจ

หรือชื่อเสียงให้บริษัทเท่านั้น เมื่อการลงทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลความพึงพอใจของพนักงาน

สิ่งที่ได้รับกลับมาคือแรงจูงใจและความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานซึ่งจะเป็นแรงผลักดัน

ขับเคลื่อนให้บริษัทเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้อย่างเต็มที่นั่น

เมื่อบริษัทแสดงออกถึงความจริงใจและการบริหารจัดการเงินเดือนที่ยุติธรรม

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดหากพนักงานจะตอบแทนด้วยการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความทุ่มเทดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page