top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนi-Admin

เพิ่มความเฉียบคมทางธุรกิจด้วยการวิเคราะห์เงินเดือน


การธุรกิจประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายส่วน ค่าใช้จ่ายก็มีหลายส่วนเช่นกัน โดยที่สัดส่วนจำนวนมากของค่าใช้จ่ายของบริษัทก็คือเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงาน รายจ่ายในส่วนนี้เกิดขึ้นในทุกเดือนไม่ว่าบริษัทจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ จริงอยู่ที่เป้าหมายหลักของบริษัทคือการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ความสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้ หลายบริษัทอาจมุ่งให้ความสนใจกับการลงทุนขยายกิจการ โปรโมทธุรกิจ หรือการทำตามนโยบายธุรกิจที่ได้วางเอาไว้ แต่อันที่จริงแล้ว กลยุทธ์สำคัญข้อหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น กลยุทธ์สำคัญที่มีอยู่ในทุกบริษัทโดยไม่ต้องลงทุนหามาเพิ่ม คือการวิเคราะห์เงินเดือน (Payroll Analytics ) การทำความรู้จักข้อมูลเงินเดือนในเชิงลึกจะช่วยสร้างความเข้าใจที่มีต่อโครงสร้างของบริษัทมากขึ้น มองเห็นภาพรวมของธุรกิจ เอื้อต่อการวางแผนธุรกิจ และการตัดสินใจในแผนงานอย่างเฉียบคม


ยกระดับการทำเพย์โรล

การวิเคราะห์เงินเดือนอย่างเจาะลึกเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการทำเช็คต้นทางสำหรับการจ่ายเงิน ทั้งเรื่องของความถูกต้อง และการเตรียมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ การใช้ซอฟต์แวร์เพย์โรลเข้ามาช่วยในส่วนนี้จะเข้ามาช่วยรับประกันความถูกต้อง และลดระยะเวลาในการจัดการเอกสารที่เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงช่วยให้ข้อมูลบนเอกสารเพย์โรลตรงตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไฟล์อยู่ในรูปแบบดิจิทัลจึงง่ายต่อการจัดเก็บ และนำมาใช้วิเคราะห์ในภายหลังได้ จุดประสงค์ก็เพื่อหาทิศทางเงินเดือนของแต่ละสายอาชีพที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงเพื่อมองหาแนวทางในการประหยัดต้นทุนบางส่วน ความถูกต้องของข้อมูลเป็นหัวข้อที่สำคัญอย่างยิ่ง มิฉะนั้นแล้วอาจทำให้เกิดการตัดสินใจทางธุรกิจที่ผิดพลาด ซึ่งเป็นผลมาจากการมีข้อมูลดิบที่ผิดก็เป็นได้


ยืดอายุพนักงานให้อยู่นานขึ้น

กำลังสำคัญของบริษัทคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพนักงาน แม้โมเดลธุรกิจจะดีเท่าไร หากขาดผู้ดำเนินการก็คงไม่อาจไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จ ไม่ว่าบริษัทจะมีจำนวนพนักงานน้อยหรือมากเพียงใดก็ตาม พวกเขาก็เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า ดังนั้นแล้วการวิเคราะห์เงินเดือนจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาคนกลุ่มนี้ให้อยู่ทำงานกับองค์กรต่อไปได้นานยิ่งขึ้น บริษัทควรทราบถึงความต้องการของพนักงาน และอุปสรรคในการทำงานที่แต่ละคน แต่ละแผนกจะต้องเจอ เพราะทั้งหมดอาจส่งผลให้พนักงานเกิดความท้อใจ และมีความคิดที่อยากจะลาออก เปลี่ยนงาน เปลี่ยนบริษัทได้ ยิ่งถ้าหากเป็นพนักงานที่อยู่มานาน การทำงานซ้ำเดิม ในตำแหน่งเดิม จำนวนเงินเดือนเท่าเดิม ในขณะที่ต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับค่าใช้จ่าย ก็อาจทำให้พนักงานมีความคิดอยากลาออกได้ เหตุผลส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะมองไม่เห็นถึงความก้าวหน้าทางอาชีพที่บริษัทจะสามารถมอบให้ได้ แต่ถึงอย่างนั้นการเพิ่มเงินเดือนก็ไม่ใช่เพียงส่วนเดียวที่สามารถทำได้ นโยบายสวัสดิการพิเศษต่างๆ ของบริษัท อย่างเช่นการจัดโปรแกรมพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน สิทธิพิเศษที่จัดให้สำหรับพนักงานซึ่งหาไม่ได้จากบริษัทอื่น ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเช่นกัน


จัดสรรงบประมาณ วางแผนอนาคต

เหมือนอย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้น เงินเดือนพนักงานถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัท การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เห็นถึงรูปแบบการจ่ายเงินเดือนที่มีลักษณะบางอย่าง ซึ่งบริษัทสามารถนำเอาข้อมูลในส่วนนี้มาใช้เพื่อคาดการณ์แนวโน้มค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ อย่างเช่น การจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าทำงานล่วงเวลาซึ่งอาจเกิดขึ้นมากในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปี การปรับตำแหน่งปรับฐานเงินเดือนในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เหมาะสมแล้วหรือไม่ เป็นต้น เพราะฉะนั้นแล้วการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพย์โรลที่เกิดขึ้น จะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนทิศทางการดำเนินธุรกิจสำหรับอนาคตได้อย่างเป็นระบบนั่นเอง

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page