top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนi-Admin

เหตุผลที่ควรใช้รูปแบบการเชื่อมต่อ Workday PECI


Workday เป็นทางเลือกในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HCM) ที่ถูกเลือกใช้โดยหลายธุรกิจทั่วโลก ในฐานะของซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) Workday ใช้ฐานข้อมูลในรูปแบบคลาวด์เดียวสำหรับการใช้งานทั้งในฝ่าย HCM และในฝ่ายการเงิน เพื่อให้การบูรณาการและซึ่งประสิทธิภาพธุรกิจเข้าไปภายในธุรกิจมีความรวมมากขึ้นรวมถึงการเชื่อมต่อคลาวด์กับเครื่องมือการจ่ายค่าจ้างของบุคคลที่สาม ตามแบบเดิม ระบบนี้ถูกนำมาให้ใช้งานในรูปแบบที่เรียกว่า Payroll Integration Common Output File หรือย่อว่า PICOF แต่ในปัจจุบัน PICOF ถูกพิจารณาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจำนวนจำกัด ในปี พ.ศ. 2559 Workday ได้นำ Payroll Effective Change Interface (PECI) มาเป็นที่แทน PICOF อินเตอร์เฟสนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในธุรกรรมการจ่ายเงินโดยส่งการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งให้กับแต่ละพนักงานตามลำดับและรวมถึงวันที่มีผลใช้งานและวันที่เข้าสู่ระบบข้อมูลสำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น


สำหรับผู้ใช้ Workday ที่ใช้งานเมื่อเร็ว ๆ นี้ PECI อาจเป็นรูปแบบที่พวกเขาคุ้นเคย แต่สำหรับผู้ใช้ Workday ที่ใช้งานตั้งแต่เริ่มต้น PECI อาจไม่ได้ใช้งานแทน PICOF


องค์กรที่มีการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียมักจะเปลี่ยนจาก PICOF เป็น PECI ในปัจจุบัน Workday ยังไม่มีฟีเจอร์สำหรับการประมวลผลและคำนวณค่าจ้างในการดำเนินงานในเอเชีย ผู้ใช้งาน Workday ในเอเชียจึงต้องนำ Workday มาใช้งานร่วมกับผู้ให้บริการค่าจ้างหรือซอฟต์แวร์การคำนวณค่าจ้างในภูมิภาค สำหรับองค์กรที่ยังไม่ได้เปลี่ยนจาก PICOF เป็น PECI นี่คือเหตุผลที่ควรทำการเปลี่ยนในขณะนี้ มีสามเหตุผลดังต่อไปนี้ที่น่าสนใจในการทำเช่นนี้


ปัจจุบัน PICOF ไม่ใช่รูปแบบของไฟล์เอาท์พุทหลักอีกต่อไป

กับการเปิดตัว PECI รูปแบบ PICOF ถูกพิจารณาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดชีวิตการทำงานแล้วนั่นหมายความว่า Workday จะไม่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเทมเพลตนี้อีกต่อไป แม้ว่าองค์กรจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น PECI ทันที แต่การเลื่อนการเปลี่ยนเป็น PECI อาจหมายความว่าจะพลาดประโยชน์ที่มีอยู่และการปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต


คุณสมบัติการแก้คำผิดอัตโนมัติ

ด้วยคุณสมบัติการแก้คำผิดอัตโนมัติของ PECI นี้ จะเพิ่มความมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมให้กับองค์กรและพันธมิตรด้านเงินเดือน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและการแก้ไขความผิดพลาดในแผนกเงินเดือนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วย PICOF การเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ละครั้งต้องสื่อสารกับพันธมิตรด้านเงินเดือน กระบวนการนี้ทำเป็นกาพันธมิตรด้วยวิธีการด้วยมือ ใช้เวลามากและยังทำให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือนได้ง่ายขึ้น ในทางตรงกันข้าม รูปแบบ PECI จะทำการป้อนชื่อตัวแก้ไขอัตโนมัติในไฟล์ข้อมูลที่ส่งไปยังพันธมิตรด้านเงินเดือน แบบย่อยข้อมูลจะถูกป้อนกำกับด้วยตัวอักษร "R" หมายถึง ยกเลิก หรือ "C" หมายถึง แก้ไข คุณสมบัตินี้ไม่เพียงทำให้ลดเวลาที่ใช้ในการติดตามการแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังทำการสื่อสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลอัตโนมัติระหว่างองค์กรและพันธมิตรด้านเงินเดือนโดยอัตโนมัติ


การเพิ่มความเห็นในการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน

หนึ่งในประโยชน์สำคัญของ PECI คือการมอบ "การมองเห็นแบบฟูลสแต็ก" ตรงข้ามกับ PICOF ที่มอบ "การมองเห็นบนส่วนบนของสแต็ก" เพื่อธุรกิจนี้หมายความว่าด้วย PECI ธุรกิจสามารถสกัดส่วนบนของธุรกรรมค่าตอบแทนทั้งหมดได้ ด้วยรูปแบบนี้ มันจะให้ธุรกิจมองเห็นชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดใน Workday พร้อมกับการกำหนดวันที่มีผลและลำดับของระเบียนเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีพนักงานที่ลาและกลับมาภายในรอบเดียวกันของการจ่ายเงินเดือน ผู้เชี่ยวชาญด้านเงินเดือนต้องดำเนินการด้วยมือในการปรับแต่งซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มวันที่ลาของพนักงานเนื่องจากข้อมูลการทำธุรกรรมล่าสุดเท่านั้น กล่าวคือ การกลับมาของพนักงานถูกส่งไปยังระบบเท่านั้น ด้วย PECI ผู้เชี่ยวชาวด้านเงินเดือนสามารถดูทุกธุรกรรมและเหตุการณ์ในระหว่างระยะเวลาการจ่ายเงินใดๆ


เพิ่มประสิทธิภาพในความถูกต้องของข้อมูล

ในที่สุด รูปแบบ PECI ใหม่เสริมสร้างความถูกต้องของข้อมูลด้วยการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดระหว่างการรันการใช้งานร่วมกันของแพลตฟอร์ม นี้หมายความว่าไม่มีการรวมข้อมูลที่เหมือนกันในการรันการใช้งานร่วมกันของ PECI ซึ่งป้องกันความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูล ในทางกลับกัน องค์กรที่ใช้รูปแบบ PICOF อาจเผชิญกับความเสี่ยงในการทำซ้ำข้อมูลหรือสูญเสียข้อมูลเนื่องจากทุกการเปลี่ยนแปลงต้องแสดงให้ทราบตามแบบด้วยมือกับคู่ค้าที่ให้บริการเงินเดือน


"นอกจากความถูกต้องของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นที่ PECI ยังเสริมสร้างความสามารถในการทำงานของ EDI (Event Driven Integration) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้กับ PICOF ความสวยงามของ EDI คือ การส่งข้อมูลเหตุการณ์ที่สำคัญไปยังคู่ค้าที่ให้บริการเงินเดือน เช่น การจ้างงานใหม่หรือพนักงานที่ลาออก ทำให้คู่ค้าที่ให้บริการเงินเดือนสามารถจัดการกระบวนการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการทำงานของพนักงานเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง EDI เป็นประโยชน์อย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจที่มีกิจกรรมในประเทศที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการเงินเดือนก่อนที่พนักงานจะได้รับการจ่ายเงินเดือนครั้งแรกหรือครั้งสุดท้าย


การเปลี่ยนจาก PICOF เป็น PECI ไม่ใช่การอัปเกรดซอฟต์แวร์ทั่วไป แต่เป็นขั้นตอนที่เคร่งครัดสำหรับองค์กรในการรวมแพลตฟอร์มเงินเดือนสากลกับ Workday รูปแบบคอนเนกเตอร์เงินเดือนล่าสุดของ Workday นำเสนอการมองเห็นข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การออโตเมชันที่มากขึ้นและการสื่อสารที่เพิ่มเติมระหว่างธุรกิจและผู้ให้บริการเงินเดือน ซึ่งนำมากับกระบวนการการใช้งานที่ง่ายดาย รูปแบบ PECI จะเป็นพื้นที่สำหรับการให้บริการเงินเดือนระดับหนึ่งที่เติบโตไปข้างหน้า ซึ่งเป็นความจำเป็นสำหรับองค์กรในการเดินหน้าในตลาดที่แข่งขันในวันนี้"

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


Post: Blog2_Post
bottom of page