top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนi-Admin

เจาะลึกธุรกิจ ด้วยประสิทธิภาพจากการทำบัญชีเงินเดือน


เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะหันทางไหน

เราก็มักจะเห็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ อยู่รายล้อมรอบตัวเต็มไปหมด ไม่กี่สิบปีก่อนหน้านี้

การทำบัญชีเงินเดือนยังคงอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่เป็นกระดาษ

และต้องอาศัยพื้นที่มากมายในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารทั้งหมดรวมเข้าไว้ด้วยกัน ยังไม่รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย

ที่จะช่วยเก็บรักษาข้อมูลภายในเอกสารให้เป็นความลับ

ทั้งหมดรวมเป็นงบประมาณจำนวนมหาศาลที่บริษัทต้องใช้จ่ายไปในแต่ละปี

อีกทั้งรูปแบบของงานก็มีลักษณะเป็นรูปแบบตายตัว ไม่ได้น่าดึงดูดใจแต่อย่างใด

ที่สำคัญไปกว่านั้นคือดูเหมือนว่าการทำบัญชีเงินเดือนจะไม่ได้สร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทได้แต่อย่างใด ทั้งหมดนี้ทำให้สรุปได้ว่าการทำบัญชีเงินเดือนก่อนหน้านี้ ใช้งบประมาณเกินที่ควรจะเป็น

กลายเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตขององค์กร ทุกวันนี้เทคโนโลยีได้พาให้หลายสิ่งหลายอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น

การทำเพย์โรลถูกเปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล ไม่ต้องมีเอกสารให้เก็บจนเปลืองพื้นที่อีกต่อไป

การรักษาความปลอดภัยก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถ และยิ่งไปกว่านั้น

คือการดึงเอาข้อมูลจากเพย์โรลมาสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทได้หลายประการ


วางแผนตัดสินใจให้อนาคตของบริษัท

การวิเคราะห์ข้อมูลจากบัญชีเงินเดือนช่วยให้บริษัทสามารถคาดการณ์ทิศทางการดำเนินธุรกิจในแต่ละปีได้

บริษัทจะสามารถจัดการงบประมาณสำหรับแต่ละส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งหากธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง หรือการขยายตัวของบริษัท อย่างเช่น

โปรดักส์ใหม่ที่ปล่อยออกสู่ตลาด ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลจากการวิเคราะห์บัญชีเงินเดือนจะช่วยให้คำตอบได้ว่าบริษัทควรเดินหมากก้าวต่อไปอย่างไรเพื่อผลิตโปรดักส์เพิ่มเติมให้

เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ต้องจ้างพนักงานมากขึ้น หรือต้องลงทุนในส่วนไหนเพิ่มบ้าง

การจัดสรรงบประมาณเป็นรายละเอียดที่สำคัญอย่างยิ่ง เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เข้ามาช่วยเสริม

จึงช่วยให้การตัดสินใจในการทำธุรกิจเป็นไปได้อย่างไม่ยากเย็น

นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีเงินเดือนยังช่วยกำหนดกลยุทธ์สำหรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

ข้อมูลในส่วนนี้ทำให้คุณมองเห็นภาพกระบวนการทำงาน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบริษัทอย่างชัดเจน

จึงพอที่จะคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง หรือกำหนดแนวทางการทำงานของบริษัทได้โดยคร่าว เช่น

อาจจัดให้มีเทรนนิ่งเพิ่มความรู้พนักงานทุกๆ ไตรมาส เพื่อรักษามาตรฐานให้กับโปรดักส์ของบริษัท

หากมีพนักงานที่ลาออกหรือเข้าใหม่ ก็จะสามารถรับช่วงต่อได้อย่างราบรื่น


พัฒนาสวัสดิการเพื่อรักษาพนักงานคุณภาพ

ไม่ว่าบริษัทของคุณจะประกอบธุรกิจด้านไหน เกี่ยวกับอะไร

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ก็คือพนักงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานมากความสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นแล้วการรักษาบุคคลสำคัญเหล่านี้เอาไว้จึงเป็นเรื่องที่บริษัทต้องให้ความใส่ใจ

การวิเคราะห์บัญชีเงินเดือนจะทำให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพในการทำงานกับจำนวนเงินที่พนักงานคนนั้นๆ ได้รับเป็นการตอบแทน หากเกิดตัวเลขที่ไม่เป็นธรรมขึ้น อาจทำให้เกิดความไม่พอใจ

และส่งผลให้คุณเสียพนักงานคุณภาพไป เมื่อนำการวิเคราะห์บัญชีเงินเดือนเข้ามาช่วยในจุดนี้

จึงช่วยให้บริษัทหลีกเลี่ยงการเชิญกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เหล่านั้นออกไปได้

บริษัทสามารถปรับปรุงแก้ไขจำนวนเงินเดือนให้เป็นธรรมได้อย่างทันท่วงที การมีค่าล่วงเวลาก็อาจลดอัตราการเปลี่ยนงานได้

ยิ่งถ้าหากมีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการของพนักงานควบคู่กันไปด้วย

ก็จะทำให้บริษัทสามารถมอบแพ็กเกจสวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานภายในองค์กรได้ เช่น

องค์กรที่มีพนักงานอายุน้อยอาจให้ความสำคัญกับการจัดเทรนนิ่งเพิ่มความรู้ หรือสิทธิพิเศษอย่างเช่นอภินันทนาการต่างๆ องค์กรที่มีพนักงานอายุมากขึ้นมา อาจให้ความสำคัญกับระบบประกันสุขภาพ เป็นต้น


ขีดจำกัดด้านประโยชน์ของการทำบัญชีเงินเดือนได้ถูกขยายออกไปอย่างที่ใครหลายๆ คนอาจไม่เคยคิดมาก่อน

สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือการนำสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรของคุณ


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

תגובות


Post: Blog2_Post
bottom of page