top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนi-Admin

พิชิตใจพนักงาน ด้วยสวัสดิการที่ตอบโจทย์ตรงใจ
นอกจากเงินเดือนแล้ว สวัสดิการก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยซื้อใจพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นาน หลายองค์กรต่างหันมาให้ความสำคัญกับการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย

รวมไปถึงปรับกลยุทธ์การบริหารพนักงานในองค์กรให้ก้าวทันกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก

นอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรกับพนักงาน

ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ทั้งยังช่วยดึงดูดพนักงานมากความสามารถให้อยากเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอีกด้วย

หากลองพิจารณาในมุมหนึ่งจะเห็นได้ว่าสวัสดิการถือเป็นปัจจัยที่จะช่วยชี้ให้พนักงานได้เห็นว่าการร่วมงานกับองค์กรของคุณ

จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้ในทางใดทางหนึ่ง

หรืออาจมอบประสบการณ์การทำงานที่ดีอย่างที่ไม่เคยพบจากที่ไหนมาก่อนเลยก็เป็นได้

อย่างไรก็ตามเมื่อความหลากหลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กความหลากหลากของพนักงานก็อาจนำไปสู่ความชอบที่หลากหลาย

รวมไปถึงอาจให้ความสนใจสวัสดิการในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปด้วย

ดังนั้นแล้วองค์กรจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวัสดิการที่มีอยู่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความชอบของพนักงานทุกคนอย่างครอบคลุมและเป็นกลาง


ขึ้นเงินเดือน หรือโบนัสประจำปี


ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไร

ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสวัสดิการที่ครองใจพนักงานมาหลายยุคหลายสมัยคือช่วงเวลาของการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี เมื่อพนักงานของคุณทุ่มเททำงานให้บริษัท

การได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ถือเป็นเหมือนกำไรที่ได้จากการทำงานหนักมาตลอดทั้งปี นอกจากจะเป็นรางวัลที่ตรงใจแล้ว ค่าตอบแทนส่วนนี้ยังช่วยสร้างกำลังใจให้พนักงานของคุณมีแรงผลิตผลงานคุณภาพ

และทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ต่อไป

ยิ่งถ้าหากจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มเงินเดือนเป็นผลมาจากการประเมินการทำงานประจำปี

จะยิ่งช่วยชี้ให้พนักงานได้ตระหนักว่าบริษัทให้ความสำคัญกับพวกเขาอยู่เสมอ

และผลงานเหล่านั้นก็เป็นตัวผลักดันให้องค์กรก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้

ถือเป็นการสร้างความผูกพันและความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กรในทางหนึ่งได้เช่นเดียวกัน


ไม่มองข้ามเรื่องสุขภาพ


การจะดูแลพนักงานให้ดี ก็ต้องครอบคลุมถึงเรื่องสุขภาพด้วย สวัสดิการที่มองข้ามไปไม่ได้เป็นอันขาด คือสวัสดิการทางด้านสุขภาพ ประกันสังคม ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานทุกคนพึงจะได้รับตามที่รัฐเป็นผู้กำหนด นอกจากนี้บริษัทอาจจัดหาสวัสดิการด้านสุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติม อย่างเช่น ประกันสุขภาพ ทั้งในกรณีป่วยไข้ บาดเจ็บ หรือประสบอุบัติเหตุ รวมไปถึงการตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีนประจำปี

การดูแลในส่วนนี้เป็นเพียงการลงทุนเล็กน้อยที่จะแสดงให้พนักงานของคุณได้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างแท้จริง ไม่ได้หวังเพียงผลงานจากความเชี่ยวชาญเพียงเท่านั้น


วันหยุดวันลา และการทำงานที่ยืดหยุ่น


การเข้ามาของเทคโนโลยีและโลกดิจิทัล เปิดโอกาสให้การคอนเนคท์เข้าถึงกันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ หลายบริษัททั่วโลกต่างเลือกใช้ข้อดีในด้านนี้มาปรับรูปแบบการทำให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

การทำงานไม่ได้มีขอบเขตจำกัดอยู่เพียงแค่ภายในบริเวณพื้นที่ออฟฟิศอีกต่อไปแล้ว ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ จะ Work From Home, Work From Anywhere, Remote Working หรือ Hybrid Workingก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมการทำงานยุคนี้ไปแล้ว ขอแค่พนักงานของคุณสามารถสร้างผลงานคุณภาพ

และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะทางก็ไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใด

ในขณะเดียวกันบริษัทก็ควรให้เกียรติวันหยุดวันลาของพนักงานด้วยเช่นกัน

รูปแบบการทำงานจากระยะไกลที่เกิดขึ้นนี้อาจทำให้เกิดความเคยชินที่ว่าไม่เจอตัวก็สามารถทำงานร่วมกันได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่พนักงานลาหยุดเพื่อทำกิจธุระ หรือลาป่วย จึงอาจเกิดเหตุการณ์รบกวนนอกเวลางานอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้สิทธิวันลาหรือวันหยุดก็ควรเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย บางบริษัทอาจให้สิทธิวันหยุดพิเศษแก่พนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการพิเศษ อย่างเช่น ลาวันเกิด โควตาลาวันพักร้อนพิเศษในแต่ละเดือน เป็นต้น


นอกจากสวัสดิการพื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีสวัสดิการพิเศษอีกมากมายที่หลายบริษัทเลือกทำแล้ว และบริษัทของคุณเองก็สามารถเลือกทำได้เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการด้านไลฟ์สไตล์ การดูแลด้านสุขภาวะรวมไปถึงด้านจิตใจ

รวมไปถึงพื้นที่พิเศษภายในออฟฟิศที่ตอบโจทย์ความชอบของพนักงานทุกคนได้อย่างลงตัว

การจัดหาสวัสดิการพิเศษเพิ่มเติมที่ตอบโจทย์และตรงใจพนักงานของคุณอาจไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้บนสลิปเงินเดือนของพนักงาน แต่จะสร้างพลังใจให้พวกเขามีแรงผลักดันทำงานต่อไปได้อย่างแน่นอน

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


Post: Blog2_Post
bottom of page