top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนi-Admin

ผลักดันความหลากหลายผ่านการทำเพย์โรล
คงปฏิเสธได้ยากว่าทุกวันนี้ความแตกต่างคือกุญแจสำคัญดอกหนึ่งที่ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า ความหลากหลายคือสิ่งที่มีอยู่ในสังคมมานาน ทั้งความหลากหลายทางอายุ เชื้อชาติ ภาษา เพศ และอีกมากมาย ผนวกกับการที่เทคโนโลยีได้พาให้โลกเข้ามาใกล้กันมาขึ้น การสื่อสารข้ามทวีปโลกเกิดขึ้นได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมความหลากหลายได้ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้คนต่างให้ความสำคัญ

รวมไปถึงบริษัทและองค์กรหลายแห่งด้วยเช่นกัน

การยอมรับและผลักดันความหลากหลายภายในองค์กรไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งในการปรับตัวให้ทันตามโลก ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อภาพรวมขององค์กรอีกด้วย


จริงอยู่ที่ว่ามากคนก็ยิ่งมากความ ถึงอย่างนั้น ความมากความ เหล่านี้

ก็มีส่วนผลักดันให้บริษัทและพนักงานภายในองค์กรเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อยอมรับความยืดหยุ่น แน่นอนว่าอาจเกิดความเห็นที่ไม่ลงรอย แต่ก็ถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด นอกจากนี้บริษัทยังจะได้รับผลดีจากการเปิดพื้นที่ให้พนักงานได้แสดงความเห็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความเห็นเชิงบวกหรือไม่ก็สามารถนำไปปรับปรุงให้องค์กรพัฒนาขึ้นอีกระดับได้ จากผลสำรวจชี้ให้เห็นว่าการมีพนักงานที่หลากหลายภายในองค์กรช่วยให้บริษัทตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นกว่าก่อน

นอกจากนี้ความหลากหลายภายในองค์กรยังช่วยเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นให้บุคลากรของได้แชร์ไอเดียสร้างสรรค์อย่างไม่ซ้ำจำเจ โดยที่บริษัทก็จะได้รับความคิดเห็นสดใหม่อยู่เสมอ

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดหากบริษัทจะสนับสนุนความหลากหลายภายในองค์กร การทำบัญชีเงินเดือนก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเหล่านั้นได้เช่นกัน


ตรวจสอบความเท่าเทียม ด้วยการวิเคราะห์ระดับเงินเดือน


คงไม่มีผู้บริหารคนไหนชอบแน่ๆ หากพนักงานภายในองค์กรจะเปลี่ยนหน้าใหม่อยู่เป็นประจำ การเทรนพนักงานสำหรับแต่ละตำแหน่งงานไม่ใช่เรื่องง่ายที่สามารถทำได้ภายในเวลาอันสั้น เพราะฉะนั้นการสร้างความพึงพอใจให้พนักงานอยากทำงานเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไปนานๆ จึงเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ความหลากหลายถือเป็นสีสันที่แตกต่าง แต่ถึงอย่างนั้นก็อาจทำให้พนักงานเกิดความสงสัยถึงความเท่าเทียมภายในองค์กรได้ ดังนั้นแล้วบริษัทจึงต้องให้ความสำคัญกับการผลักดันความเท่าเทียมและความเป็นธรรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทให้ค่าตอบแทนพนักงานตามระดับความสามารถอย่างแท้จริง มีการทำเพย์โรลที่โปร่งใส ไม่มีอคติจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ เพศ หรือปัจจัยอื่น


มาเป็นตัวกำหนดเงินเดือนซึ่งเอาจทำให้เกิดความไม่เสมอภาคหรือการปฏิบัติต่อคนอย่างไม่เท่าเทียมภายในองค์กร นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบระดับมาตรฐานเงินเดือนต่อวิชาชีพเดียวกันภายในตลาด

ว่าบริษัทของคุณให้ค่าตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีแล้วหรือไม่

สิ่งนี้จะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร รักษาบุคลากรคุณภาพให้อยู่กับบริษัทไปนานๆ

 

สิทธิประโยชน์เป็นกลางที่เหมาะสำหรับทุกคน


นอกเหนือจากเงินเดือนที่โปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานแล้ว สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยซื้อใจพนักงานให้อยู่กับบริษัทได้ยาว จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิทธิประโยชน์ รวมถึงวันหยุด วันลาของบริษัท ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานทุกคน ไม่ได้เป็นสวัสดิการที่เหมาะกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น


ให้ความสำคัญกับตัวตนของพนักงาน


เรื่องง่ายๆ ที่บริษัทสามารถทำได้เพื่อแสดงให้พนักงานได้เห็นถึงการสนับสนุนความหลากหลายภายในองค์กร คือการเปิดพื้นที่ให้พนักงานระบุถึงชื่อและสรรพนามของตนเองได้

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเคารพและให้เกียรติในอัตลักษณ์ของแต่ละคน บริษัทจึงควรให้พื้นที่แก่พนักงานในการทำสิ่งเหล่านี้ ที่มักจะเห็นกันอยู่บ่อยครั้งก็จะเป็น ทาง Signature ลงท้ายอีเมลของพนักงาน หากลองประยุกต์วิธีนี้ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำเงินเดือนพนักงานได้ เชื่อว่าก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีตามมาเช่นกัน


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page