top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนi-Admin

อะไรที่เป็นสิ่งสำคัญในความสำเร็จของ Workday?WORKDAY คืออะไร?

Workday เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการจัดการทางการเงินและทรัพยากรบุคคลแบบ on-demand ที่มีรายได้ประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (USD) และเป็นองค์กรชั้นนำในการให้บริการแอปพลิเคชันบนคลาวด์สำหรับธุรกิจในด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล และการวางแผนทางธุรกิจ


ข้อดึงดูดที่สำคัญที่สุดของ Workday คืออะไร?

โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่รวบรวมโดย บริษัทโฆษณา Enlyft พบว่า บริษัทฯส่วนใหญ่ที่ใช้งาน Workday มักมาจากสหรัฐอเมริกาและอยู่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทเหล่านี้มักมีขนาดพนักงานประมาณ 1,000 - 5,000 คนและมีรายได้เกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (USD)


บริษัทฯส่วนใหญ่เลือกใช้ Workday ด้วยเหตุผลดังนี้:


1. มีแนวทางในการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ ERP หลายระบบ (ซึ่งสามารถทำงานข้ามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างหลากหลาย) โดยรองรับงานด้านทรัพยากรบุคคล การประมวลผลเงินเดือน และกระบวนการอื่น ๆ ลงในซอฟต์แวร์ ERP เดียวกัน


2. มีความต้องการในการตอบสนองความต้องการขององค์กรที่ไม่ได้รับการบริการในซอฟต์แวร์ ERP


การขึ้นระบบ Workday

เหมือนกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อื่น ๆ การนำ Workday มาใช้ก็มาพร้อมกับประโยชน์และความท้าทายของมันเอง การดำเนินการใช้งาน Workday ที่ประสบความสำเร็จจะทำให้ลดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้มีการดำเนินงานที่รวดเร็วขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังใจให้กับพนักงานทั้งหมดWorkday มีศักยภาพในการขยายศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HCM) ในองค์กรและการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถทำงานอย่างโดดเดี่ยวได้ หากองค์กรต้องการให้ประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน Workday อย่างสูงสุด องค์กรจำเป็นต้องเน้นการบูรณาการ Workday กับแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการรับทำเงินเดือนผ่านทางไฟล์ Workday PECI (Payroll Effective Change Interface) โดยไฟล์ PECI ของ Workday จะส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนของแต่ละพนักงานตามลำดับและรวมถึงวันที่มีผลของข้อมูลที่นำเข้าระบบ ประโยชน์ของคุณสมบัตินี้คือ ข้อมูลมาจากแหล่งเดียว ทำให้กระบวนการเงินเดือนที่แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น โดยที่การประมวลผลเงินเดือนเป็นตามข้อมูลแบบเรียลไทม์


อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข้ามความท้าทายที่สำคัญในการนำ Workday มาใช้งานคือการนำไปใช้จริงโดยผู้ใช้งาน ซึ่งทั้งนี้รวมถึงผู้ใช้งานด้านทรัพยากรมนุษย์และผู้จัดการด้านฝ่ายบุคคล ซึ่งพบกับความยากลำบากในการปรับใช้งานกับระบบใหม่


กุญแจแห่งความสำเร็จในการขึ้นระบบ

การขึ้นระบบ Workday ที่ประสบความสำเร็จต้องใช้การวางแผนอย่างละเอียด ซึ่งจำเป็นต้องมีแผนงานที่ถูกต้องและวางแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน คำนึงถึงสถานการณ์ธุรกิจต่าง ๆ หลังจากการนำ Workday มาใช้งาน ตัวอย่างเช่น การคำนึงถึงด้านใดของธุรกิจที่ต้องการความชัดเจนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาเดียวกัน ผู้นำขององค์กรต้องพิจารณาเฟสต่างๆของการขึ้นระบบ ยกตัวอย่างเช่น โมดูลการประมวลผลเงินเดือนหรือการจัดการการลา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (HR) โดยการนำมาติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับ HR ที่อยู่ในแผนการขององค์กรนั้นจะมีผลกระทบต่อแพลตฟอร์ม Workday การวางแผนการนำเสนอและการจัดการการเปลี่ยนแปลงต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย


การขึ้นระบบ Workday ที่ประสบความสำเร็จนั้นควรมีผู้จัดการโครงการที่มีความตั้งใจและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการแผนการขึ้นระบบ นอกจากจะขับเคลื่อนตัวโปรเจ็กต์ครบวงจรแล้ว ยังต้องมีการตรวจสอบและทำให้มีมาตรฐานตามกำหนดเวลา ซึ่งหน้าที่ของเขาได้รวมถึงการจัดการทรัพยากรที่จำเป็นและจัดการทีมงานสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง


การมีโครงสร้างการบริหารที่มั่นคงสำหรับทีมงานช่วยให้การขึ้นระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การกำหนดเวลาที่ประชุมตามกำหนดเพื่อให้สมาชิกโครงการเข้าใจความคืบหน้าของโครงการและสรุปขั้นตอนถัดไปสำหรับโครงการ นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกโครงการสามารถเพิ่มระดับหรือขั้นตอนของโครงการในขอบข่ายที่ได้รับมอบหมายและช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถแก้ไขปัญหาหรือความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที


ทั้งนี้ระบบ Workday ถือว่าเป็นซอฟท์แวร์ที่พึ่งพากับข้อมูลที่ถูกส่งผ่านมา ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากที่ต้องมีการใช้เวลาในการจัดการคลีนข้อมูล HR ที่มีอยู่ ในแง่ของแพลตฟอร์ม HR จะทำงานได้ดีต่อเมื่อมีข้อมูลที่ดีได้ถูกป้อนเข้าไปดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page